Učitelia vyučujúci inovatívne majú motivovanejších žiakov, ukázal prieskum Nadácie Pontis

Autor: Generácia 3.0 | 14.1.2020 o 12:53 | (upravené 14.1.2020 o 12:58) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  522x

V programe Generácia 3.0 (G3.0) už viac ako dva roky spolupracujeme s množstvom organizácií, učiteľov a škôl, ktoré menia vzdelávací systém zdola. Zisťovali sme, čo učitelia vďaka G3.0 získali a aký vplyv to malo na ich žiakov.

Z výsledkov vyplýva, že aktivity Generácie 3.0 preukázateľne zvyšujú motiváciu žiakov na hodine, znižujú ich rušivé správanie a zlepšujú vzťah učiteľ – žiak.

Slovenské školstvo nevie pružne reagovať na zmeny v spoločnosti, ktoré sa dejú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. V Nadácii Pontis sme presvedčení, že ak majú mladí ľudia získať zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí, potrebujeme na to motivovaných učiteľov, ktorí budú používať overené inovatívne vzdelávacie prístupy.

V rámci nášho programu Generácia 3.0 (G3.0) už viac ako dva roky spolupracujeme s množstvom organizácií, učiteľov a škôl, ktoré menia vzdelávací systém zdola. Rozbiehajú alebo už realizujú inšpiratívne projekty, ktoré sa snažíme vyhľadávať, prepájať, rozvíjať a pomáhať im so šírením do čo najviac škôl. Osobitný dôraz kladieme na to, aby inovatívne prístupy boli overené a prinášali reálne zlepšenia.

Kvalitu inovatívnych prístupov overujeme aj cez dotazníkový prieskum

V spolupráci s výskumníčkou Martinou Kubánovou z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť sme vytvorili pilotný online dotazník, pomocou ktorého raz ročne zisťujeme, čo učitelia získali zapojením sa do konkrétnej aktivity v Generácii 3.0 a aký vplyv to malo na ich žiakov z hľadiska správania, motivácie a vedomostí. (Pri tvorbe dotazníka sme vychádzali najmä z prieskumov OECD Talis, vďaka čomu môžeme výsledky v budúcnosti porovnávať s celoslovenským priemerom.)

Prieskum sme realizovali v období február – marec 2019 na vzorke 800 učiteľov a učiteliek (dotazník vyplnilo 180 učiteľov – 22,5 % návratnosť). Výsledky sú podľa profesora Martina Kanovského z FSEV UK spoľahlivé a dajú sa analyzovať aj napriek relatívne nízkemu počtu respondentov.

Respondentky sú prevažne učiteľky s dlhoročnou praxou

Typická respondentka nášho dotazníka je 44-ročná učiteľka základnej školy s cca 17-ročnou praxou (medián). Najviac zastúpené sú kraje, v ktorých v spolupráci s lokálnymi koordinátormi realizujeme bezplatné školenia a workshopy o inovatívnych vzdelávacích prístupoch (tzv. EDUpointy): Banskobystrický (22,9 %), Bratislavský (19,9 %) a Košický (17,5 %). Od septembra 2019 pribúdajú EDUpointy v Nitre, Poprade a v Žiline.

Učitelia chcú zatraktívniť svoje vyučovanie

Až 72 % učiteľov a učiteliek uviedlo, že sa do aktivít v rámci G3.0 zapojili, lebo hľadajú metódy, aby ich vyučovanie bolo zaujímavejšie pre žiakov. Takmer 73 % učiteľov zaujala konkrétna téma a necelých 46 % chcelo vyskúšať niečo nové. Len niečo vyše 3 % uviedlo, že účasť na takomto vzdelávaní škola zohľadní v ich hodnotení. Predpokladáme preto, že učitelia sa chcú ďalej vzdelávať z vlastnej iniciatívy, bez externého pobádania od vedenia.

Prehľad odpovedí na otázku, prečo sa učitelia zapojili do aktivít v rámci Generácie 3.0

Motivácia študentov je problém aj podľa OECD

Až 31 % učiteľov uviedlo, že sa im len v malej miere darí motivovať žiakov, ktorí prejavujú malý záujem o prácu v škole. Takmer 22 % učiteľom sa v malej miere darí pomáhať žiakom vážiť si hodnotu učenia a 18 % má ťažkosti s regulovaním rušivého správania v triede.

Odpoveď, prečo má toľko učiteľov a učiteliek problém práve s motiváciou študentov, sa dá vyčítať z medzinárodného merania OECD. Podľa neho sa u nás motivácia žiakov a žiačok zhoršuje – zvyšuje sa index vonkajšej motivácie (známka, pokarhanie, odmena...) a znižuje sa index vnútornej motivácie učenia sa (chcem sa dozvedieť niečo nové, zlepšovať sa...). Aj nedávny výskum* nášho externého spolupracovníka Martina Kuruca z Pedagogickej Fakulty UK v Bratislave zistil, že v klasických štátnych školách má vnútornú motiváciu učiť sa len niečo vyše 3 % detí. Výsledky podľa jeho slov potvrdzujú, „že systém vzdelávania nastavený na mechanické memorovanie obsahu a hodnotenie cez neobjektívne známkovanie chuť učiť sa u žiakov skôr znižuje.“

Vzdelávacie aktivity Generácie 3.0 zvyšujú motiváciu žiakov

Veľmi pozitívne sú v tomto kontexte výsledky nášho dotazníkového prieskumu. Až 73 % učiteľov, ktorí označili, že sa im v malej miere darí motivovať svojich žiakov, následne uviedlo, že vďaka vzdelávacej aktivite, ktorej sa v rámci G3.0 zúčastnili, sa motivácia žiakov na ich hodinách zvýšila. Rovnako sú na tom učitelia, ktorí označili, že sa im v malej miere darí regulovať rušivé správanie žiakov. Vyše polovica (55 %) následne uvádzala, že sa správanie žiakov na ich hodinách zlepšilo, a zlepšili sa tiež ich vzťahy so žiakmi (takmer 68 %).

Učiteľky chcú zlepšiť najmä vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Najvyššiu potrebu ďalšieho vzdelávania (40 %) avizujú učitelia vo vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 19 % z nich následne uvádza veľký vplyv aktivity G3.0 na svoje vyučovanie. Nasleduje vyučovanie medzipredmetových zručností ako kreativita, kritické myslenie, riešenie problémov – veľký vplyv na vyučovanie uvádza po aktivite až 39 % pedagógov. Učitelia tiež cítia potrebu vzdelávať sa v oblasti správania žiakov a vedenia triedy (27,5 %) – veľký vplyv na vyučovanie následne uviedla až štvrtina z nich.

Oblasti s najvyššou potrebou ďalšieho vzdelávania podľa učiteľov


EDUmapa – online platforma inovatívneho vyučovania

V portfóliu Generácie 3.0 je už teraz na tzv. EDUmape vyše 100 overených inovatívnych prístupov, ktoré na väčšinu deklarovaných potrieb učiteľov a učiteliek odpovedajú. Pre vyučovanie medzipredmetových zručností môžu využiť napríklad projekt Vytvorme si vlastný svet od OZ EDUSTEPS, ktorý je založený na projektovom vyučovaní cudzieho jazyka a rozvíja schopnosť kritického myslenia.

Pri vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môžu učitelia inšpirovať napríklad dramatickou výchovou Dramacentra EDUdrama. Projekt používa tvorivý proces v skupine a systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý umožňuje preveriť si vedomosti v praktických situáciách prostredníctvom zážitku. Prístup je vhodný aj pre zlepšenie správania žiakov a vedenie triedy. Na zlepšovanie svojich pedagogických schopností vo vyučovaní konkrétneho predmetu môžu učitelia využiť viacero ďalších projektov z našej EDUmapy: SPy – učíme s hardvérom, Lepšiu geografiu, Experiment je zážitok atď.

Drvivá väčšina učiteľov by vzdelávacie aktivity v G3.0 odporučila kolegom

Až 95 % učiteľov a učiteliek by aktivitu v rámci Generácie 3.0 odporúčalo svojim kolegom. Výbornou správou je, že celkovo u 72 % učiteľov sa vďaka vzdelávacej aktivite zvýšila ich motivácia učiť, rovnaké percento tiež uviedlo, že získali o svojom predmete nové vedomosti. Takmer 69 % pedagógov sa navyše vyjadrilo, že získali nové didaktické techniky, ktoré ihneď využili vo vyučovaní.

Až tretina učiteľov ďalej uvádza, že aktivity, ktoré absolvovali v rámci programu Generácia 3.0, mali veľký vplyv na vyučovanie medzipredmetových zručností, znalosť ich hlavného predmetu a pedagogické schopnosti týkajúce sa vyučovania.

Prehľad odpovedí na otázku, či by učitelia svojim kolegom odporučili aktivitu, na ktorej sa zúčastnili


Inovatívne prístupy prinášajú pozitívny dopad

Prieskum medzi učiteľmi a učiteľkami, ktoré sa zúčastnili aktivít zastrešených v programe Generácia 3.0, ukazuje pozitívny trend. Inovatívne prístupy majú priamy dopad na vyučovanie – od zvýšenej motivácie učiteľov aj žiakov, cez nové vedomosti o predmete, ktorý učiteľ vyučuje, až po lepšie pedagogické schopnosti a medzipredmetové zručnosti. Naše aktivity preto budeme aj naďalej rozširovať tak, aby mohli deti a mladí ľudia na Slovensku naplno rozvinúť svoj potenciál a dokázali sa uplatniť na dynamicky sa meniacom trhu práce.

*VEGA 1/0635/15 Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní – štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ-Prosocial

Autorka: Dominika Hroššová

Textová úprava: Fero Pauliny

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Minúta po minúte: Matovič je s testovaním spokojný, zachytili 5 594 infekčných ľudí

Počas pilotnej fázy plošného testovania otestovali 140 945 ľudí.

Komentár Tomáša Prokopčáka

Vidíte, čo sa odohráva na STU

Dve základné podmienky, ktoré akademici na STU nezvládli.


Už ste čítali?